1.lekcia

 • Stiahni si Google SketchUp kliknutím na link Downloads.
 • Tools- 3D text • Klikni na nástroj  a vyskúšaj si otáčanie textu.
 • Text môžeš otáčať aj stlačením stredného tlačidla myši a pohybom ukazovateľa myši.
 • Klikni na nástroj a vyskúšaj si približovanie a vzďalovanie.
 • Približovať a vzďalovať môžeš tiež otáčaním stredného kolieska myši.


 • Klikni na nástroj a vyskúšaj si pohyb kamerou.
 • Kamerou môžeš pohybovať aj tak, že stlačíš stredné koliesko myši a kláves Shift.

 • Pomocou nástrojov Line a Arc   nakresli uzavretý útvar. • S tlačidlom   vytvoríš 3D útvar • Pomocou  nakresli obdĺžnik. • Vytiahni kváder • Vytvor nasledujúce útvary:  • Ak kreslíš úsečku rovnobežnú s nejakou osou, jej farba sa zmení   • Koncový bod (Endpoint ) má zelenú farbu   • Stredový bod (Midpoint) má ... farbu
    Bod na hrane (On Edge) má ... farbu

   • Hrany sa nemajú pretínať
    Ak chceš napr. urobiť stredné priečky v obdĺžniku, musíš pridať aj bod v priesečníku.
    Nakresli stredné  priečky bez Midpointu a aj s ním a zisti rozdiel pri ťahaní kvádrov.
    Začni ťahať kváder a na numerickej klávesnici zadaj číslo v cm alebo m. Táto vzdialenosť sa objaví v políčku v pravom dolnom rohu.  

   • Vytvor 3 rôzne vysoké kvádre
    Začni znovu ťahať najnižší kváder, ikonku Pull/Push premiestni na najvyšší kváder -získaš rovnako vysoké kvádre.   • Vytvor 2 kvádre. Na pravom nakresli na zadnej stene zvislú čiaru.
    Vytlač do oboch kruhovú dieru. Ide to pri oboch kvádroch rovnako ?
    Na obrázku je pohľad zozadu.    Nástrojom  vyberaj hrany v kvádroch a presúvaj ich nástrojom  tak, aby si dostal obrázok dole:    Nástrojom Select nakresli obdĺžnik okolo kvádra s dierou, aby si ho celý vybral.
    Jeho farba sa zmení na modrú.


    Nástrojom Move/Copy klikni postave na hlavu.
    Premiestňuj teraz kváder.

SketchUp  for Education Lekcie